ಸಾರಾಂಶ:

“ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಕುವೆಂಪು ರಚಿತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಕೊಪ್ಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಕಥೆಯು ಮಹಾರಾಜ ವೇಂಕಟಪತಿಯ ಮಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಮ್ಮುವರ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಪರೂಪ ಹುಡುಗಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಳೆದಿವೆ. ಪ್ರೇಮದ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯದ ಗಾಢ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಕಥೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕುವೆಂಪು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಮರಸ ಬೋಧಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವತೆಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, “ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು” ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ರಚನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಥೆಯ ರೂಪಕವತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟುವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಗೊಳ

ವಿಮರ್ಶೇ:

“ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು” ಪುಸ್ತಕವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಧುರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ಆವಾಜನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ತೋರಣವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿ. ಕುವೆಂಪು ರಚನೆಯ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಶೈಲಿ, ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಭಾವನೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲಿನ ಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಓದುಗರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಉದಾರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ಆವಾಜನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪ

ು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ತೋರಣವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

AuthorKuvempu
No of Pages280 
Genre Novels
Published ByUdayaravi Prakashana
Published On1967

Read our other posts HERE

Leave A Comment

Recommended Posts