ಸಾರಾಂಶ:

“ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ” ಪುಸ್ತಕವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅಂಕಲ್ಲಿಗೆಯವರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಸ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಕಥೆಯು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿವಾರ್ತೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕವನಗಳು, ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅಂಕಲ್ಲಿಗೆಯವರ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಮರ್ಶೇ:

“ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅಂಕಲ್ಲಿಗೆಯವರ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬರಹಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತರದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕವನಗಳ ಮೂಲ ಅಭಿಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅಂಕಲ್ಲಿಗೆಯವರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ” ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅಂಕಲ್ಲಿಗೆಯವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

AuthorD. V. Gundappa
No of Pages404
Genre Novels
Published ByTanu Manu Publications
Published On1943

Read our other posts HERE

Leave A Comment

Recommended Posts